sáp nhập xã giai đoạn 2023-2025
Báo cáo tình hình thu - chi NSX 6 tháng đầu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 21/BC-UBND
Ngày ban hành 16/06/2023
Ngày hiệu lực 16/06/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thu - chi NSX 6 tháng đầu năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thống kê
Người ký duyệt Hoàng Duy Hiển
Tài liệu đính kèm 21.BC-UBND-Uoc-thu-chi-NSX-6-thang-dau-nam-2023.pdf
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !