sáp nhập xã giai đoạn 2023-2025
Báo cáo Quyết toán thu - chi NSX năm 2022
Số ký hiệu văn bản 20/BC-UBND
Ngày ban hành 16/06/2023
Ngày hiệu lực 16/06/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Quyết toán thu - chi NSX năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thống kê
Người ký duyệt Hoàng Duy Hiển
Tài liệu đính kèm 20.BC-UBND-Quyet-toan-thu-chi-NSX-nam-2022.pdf
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !