sáp nhập xã giai đoạn 2023-2025
Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã Hải Cường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
Số ký hiệu văn bản 01/NQ-ĐH
Ngày ban hành 19/03/2020
Ngày hiệu lực 19/03/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã Hải Cường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thống kê
Người ký duyệt Vũ Quang Thùy
Tài liệu đính kèm Nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo.pdf
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !