sáp nhập xã giai đoạn 2023-2025
KẾ HOẠCH Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Hải Hậu giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 104/KH-UBND
Ngày ban hành 26/08/2023
Ngày hiệu lực 21/08/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Hải Hậu giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thống kê
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 104-KH-UBND.pdf
Tien-do-phuong-phap-sap-nhap-xa-2023-2025.pdf
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !