sáp nhập xã giai đoạn 2023-2025
Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo sắ xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 30-QĐ/ĐU
Ngày ban hành 26/08/2023
Ngày hiệu lực 26/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo sắ xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thống kê
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD-30-26.8-thanh-lap-BCD-sap-nhap-xa.pdf
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !